Firma AGERIS s.r.o., založená v roce 1999, je aktivní dynamickou společností zabývající se projekčními, průzkumnými, analytickými, koncepčními a poradenskými činnostmi v krajině. Vzhledem k širokému spektru nabízených služeb sdružuje společnost tým specialistů v oborech geografie, lesnictví, zemědělství, pozemkové úpravy, vodní hospodářství, doprava, geodézie a kartografie, externě dále spolupracuje se specialisty z oborů botaniky, zoologie, geologie a znalectví (soudního inženýrství). Společnost má dlouholeté zkušenosti s využíváním technologií GIS a BIM, a to jak v oblastech přípravy, zpracování a aktualizace prostorově orientovaných digitálních dat, tak v oblastech využívání těchto dat (prostorové analýzy, navrhování a využívání informačních systémů) a následné distribuce.

Společnost disponuje kvalitním softwarovým a hardwarovým vybavením, nejcennější je však duševní majetek firmy v podobě sehraného týmu vzdělaných, odborně zkušených, aktivních a komunikativních pracovníků.

V naší společnosti proběhlo zavedení systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005, dle kterých jsou projekty řízeny a zpracovávány.

Pozemkové úpravy, krajinná ekologie