AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Pasportizace

 • Pasporty areálů a budov
 • Pasporty technologií areálů a budov
 • Pasporty zeleně, parkových ploch
 • Pasporty vodních děl
 • Pasporty komunikací
 • Pasporty inženýrských sítí
 • Pasporty ostatních objektů - hřbitovy, sportoviště, dětská hřiště


Dle požadavků zákazníků a účelu pasportizace provádíme zaměřování v různých úrovních z hlediska jejich přesnosti :

 • běžnými délkovými měřidly (metr, pásmo)
 • laserovými dálkovými zaměřovači - centimetrová až milimetrová přesnost
 • zaměřováním totálními stanicemi, GPS či nivelačními přístroji - velmi vysoká přesnost měření
 • zjištěním (analýzou) polohy a rozměrů z leteckých ortofotosnímků, plánů, digitálních katastrálních map apod.


Zpracování realizujeme v prostředí jak CAD, GIS i BIM produktů:

 • Revit Architecture
 • AutoCAD
 • MicroStation
 • Arc GIS for Desktop
 • Arc GIS for Server

 

Data objektů jsou souřadnicově připojena, tak aby byla lokalizovatelná v reálném prostoru. Je tak umožněno zobrazení v mapových dílech (DKM, ZABAGED aj.), Google Earth, Mapy.cz - Seznam, různých GPS navigací apod. Souřadnicově připojených dat je možno využít také pro prostorové analýzy typu dostupnosti firemní či veřejné infrastruktury nebo například evakuačních plánů, případně je možno je vizuálně překrývat či realizovat řadu prostorových analýz s jinými dostupnými mapovými údaji (vlastní data, data poskytovaná různými oborovými mapovými servry - jako např. cenové mapy, územní plány, chráněná území apod.)

Zpracování pasportizací řídí a kontrolují kmenoví zaměstnanci společnosti se vzděláním a praxí v oblasti příslušného typu pasportizace - geodézie, pozemní stavitelství, dopravní stavby, vodní hospodářství, lesní hospodářství, zahradní a krajinná architektura, územní plánování, energetika apod.  

Výkresy CAD a v GIS mohou být dodány jak ve 2D tak 3D. Bezešvé zobrazení objektů v geodatabázi je realizováno vždy ve 3D.

Cíle a podrobnost zpracování:

Dle požadavků zákazníků a účelu pasportu je možno zvolit i podrobnost zpracování od jednoduchých pasportů pro účely zpracování průkazu energetické náročnosti  budov přes pasporty pro evidenci majetku až do podoby využitelné pro nasazení Facility Mangement aplikací  nebo detailní 3D podobu   objektů  historických budov s členitými půdorysy a složitými reliéfy fasád. Pasportizace může být zhotovena jako podklad pro další projekční činnost nebo sama o sobě jako dokumentace právě provedené nebo historické stavby.

Cena pasportu

Vzhledem k rozmanitosti vstupních podkladů, průběhu zpracování i výsledných cílů pasportizace, uvádíme níže pouze orientační cenu passportů areálů a budov.

Cena pasportů areálů a budov se pohybuje cca od 8 kč za m2 (jednoduchý půdorys), ale její stanovení se odvíjí od:

 složitosti objektu:

 • jednoduchý půdorys, rovné stropy, jednoúrovňové podlahy
 • členitý půdorys, jiné než rovné stropy, rovná nadpraží
 • nepravidelný a členitý půdorys, jiné než rovné stropy, víceúrovňové podlahy místností
 • složité objekty, historické stavby, klenby apod.

 

velikosti objektu (přibližně v kategoriích):

 • do 250 m
 • 250 – 1000
 • 1000 – 3000
 • nad 3000

 

 způsobu získání údajů:

 • ze stávajících papírových projektů dodaných investorem -bez kontroly skutečného stavu
 • ze stávajících papírových projektů s doplněním a s kontrolou skutečného stavu
 • zaměření skutečného stavu objektu bez doložených digitálních podkladů
 • z digitálních podkladů dokumentace stavby

 

požadovaného formátu výsledku pasportizace:

 • výkresy jednotlivých objektů v CAD formátech „po patrech“
 • výkresy jednotlivých objektů v CAD formátech s připojenými tabulkovými daty „po patrech“
 • výkresy jednotlivých objektů v prostředí GIS s připojenou geodatabází „po patrech“
 • bezešvé zobrazení celých objektů, areálů v prostředí GIS geodatabází

Data mohou být připravena do podoby pro implementaci do navazujících FM či jiných systémů

 

                                                                                                                       

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819

· 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz