AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Stavby pro plnění funkce lesa

- Lesní cesty
- Úpravy vodních toků a ochrana přírody
- Protipovodňová prevence
- Likvidace povodňových škod
- Pasportizace toků
- Biologické hodnocení
- Splaveninové režimy
- GIS evidence vodních toků

Seznam referenčních akcí

 


Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 580 820, mobil: 604 201 753 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz