AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

GIS - informační sytémy, datové modely

  • Spolupráce na VaV/640/5/02 „Metodický postup získání, zpracování a jednotného udržování dat různých stupňů územní ekologické stability a návrh vytvoření informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR” (2002 - 2004)
  • Tvorba datového modelu „Informačního systému ÚSES“ na bázi objektově orientovaného GIS (2003-2006)
  • Vytvoření digitální datové sady významných krajinných prvků registrovaných dle § 6 zák. č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů v územní působnosti obce s rozšířenou působností Tišnov (2004)
  • Studie uživatelského rozhraní „Informačního systému ÚSES“ (2005)
  • Tvorba  uživatelského rozhraní „Informačního systému ÚSES“ (2006)
  • Návrh a realizace výukové hry „Navrhni ekologickou síť“ pro doprovodnou výstavu EXPO 2005 v Tokiu (2005)
  • Studie návrhu a udržování aktuální podoby sledovaných jev§ ÚAP Jihomoravského kraje – návrh datového modelu ÚAP (2006 - 2007)
  • Tvorba fyzického datového modelu referenční datové sady ÚAP pro Jihomoravský kraj (2008)
Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz