AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Plány péče o ZCHÚ

Plány péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) slouží k usměrňování vývoje přírodních poměrů a regulaci lidské činnosti v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, případně v národních přírodních památkách a přírodních památkách (viz § 38 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění).

Metodika
Zpracované dokumentace

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz