AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

EIA - spolupráce

Naše společnost spolupracuje s řadou zpracovatelů dokumentací či posudků o posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu Zák. č. 244/1992 Sb.. Zaměřujeme se zejména na části zabývající se ochranou přírody a krajiny, krajinného rázu, vyhodnocení zasažení a záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. V případě požadavků zpracovatelů dokumentace se aktivně účastníme  i veřejných projednávání.

 

EIA - významné projekty

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz