AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Biologické hodnocení

Biologické hodnocení vychází z požadavků § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a následně z § 18 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.144/1992 Sb. 
 

Biologické hodnocení - postup
Biologické hodnocení - přehled zpracovaných dokumentací

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz