AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

ÚPD - územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentace (ÚPD) se člení na následující tři typy:

 
·    Zásady územního rozvoje (koncepční ÚPD na úrovni krajů)
·   
Územní plán (koncepční ÚPD na úrovni obcí)
·   
Regulační plán (ÚPD s podrobným řešením pro různě velká území – nejběžněji pro část území obce s plánovaným dynamickým rozvojem či plánovanou strukturální přestavbou)

Územně plánovací dokumentaci schvaluje příslušné zastupitelstvo (kraje nebo obce). Vydaná (tj. zastupitelstvem schválená) ÚPD je pak závazná pro celé správní území, pro které byla pořízena.

 

ÚPD - okruhy spolupráce
ÚPD - přehled vybraných ÚPD s významnější účastí naší společnosti
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz