AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Krajinná zeleň

AGERIS s.r.o. nabízí návrhy zakládání, rozšíření či obnovy veškeré krajinné zeleně v rozsahu koncepcí, studií, investičních záměrů a všech následných stupňů projektové přípravy, včetně inženýrských činností až do závěrečné realizace výsadby. Samozřejmostí je pomoc při výběru dodavatele a poradenství v oblasti čerpání dotačních titulů.

Naší předností je velmi dobrá znalost problematiky vlastnických vztahů v území a úzká provázanost na ostatní související obory, především pak na vodohospodářský a ekologický.

Krajinná zeleň- vybrané akce

 

 


Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Podracká, tel. 545 558 811, mobil: 731 112 156

 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz