AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Dopravní stavby

AGERIS s.r.o. projekčně zajišťuje především stavby účelových komunikací pro zemědělskou a lesnickou mechanizaci, místních komunikací, cyklostezek, stezek pro pěší, naučných stezek. Nabízíme zpracování koncepcí, studií, investičních záměrů a všech následných stupňů projektové přípravy, včetně inženýrských činností až do závěrečné kolaudace stavby. Samozřejmostí je pomoc při výběru dodavatele a poradenství v oblasti čerpání dotačních titulů.

Naší předností je velmi dobrá znalost problematiky vlastnických vztahů v území a úzká provázanost na ostatní související obory, především pak na vodohospodářský a ekologický.

Dopravní stavby - vybrané akce

 


Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 241 842 (120), mobil: 604 201 753 

 

 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz