AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Vodní hospodářství

V rámci oboru vodního hospodářství krajiny nabízíme zpracování projektové přípravy:

  • malých vodních nádrží, mokřadů   
  • úprav a revitalizací toků
  • hrazení bystřin a strží
  • protierozní a protipovodňové ochrany 

 V sekci Poradenství se dozvíte o tom, jak vám můžeme pomoci v přípravě projektů pro čerpání dotačních titulů.

Vodní hospodářství - vybrané akce

 


Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 580 820, mobil: 604 201 753
Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz