AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Krajinné inženýrství

Výběr zakázek zpracovaných v posledních letech

Název a místo akce Zadavatel
Suchohrdly – revitalizační nádrž OÚ Suchohrdly
Revitalizační nádrž Valeč OÚ Valeč
Suchá retenční nádrž Topolany OkÚ PÚ Vyškov
Lokální biocentrum Jezuitský mlýn Magistrát města Jihlavy
Přibyslav – realizace biocentra, zprůtočnění náhonu MÚ Přibyslav
Želetavka, Bačkovice – Želetava oprava toku Povodí Moravy
Generel regionálních a nadregionálních ÚSES na území Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj
Suchá retenční nádrž Polička Město Polička
Revitalizace Hostěnického potoka Obec Hostěnice
HB Besének III v Brumově Lesy ČR
HB Chlébský potok Lesy ČR
PEO Tlumačov Mze ČR, ZA a PÚ Zlín
Hlubočany – protipovodňová opatření Mze ČR, ZA a PÚ Vyškov
Bobrava, km 24,254 – 25,700; Tetčice, oprava toku Povodí Moravy
Rovečné – Tresný potok Lesy ČR
Hloučela a Repešský potok – úpravy na vodním toku Vojenské lesy Plumlov
Protierozní opatření – krajinné úpravy a zpevněná polní cesta C1 v trati Nádavky v k. ú. Moravské Knínice MZe ČR – Pozemkový úřad Brno – venkov
Suchá retenční nádrž v k. ú. Němčice Mze ČR, odbor ZA a PÚ Blansko 
Biocentrum Chrlice – vodní nádrž MZe ČR, PÚ Brno-město
K.ú. Bosonohy polní cesta Pv 14 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K.ú. Bosonohy polní cesta Pv16 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K.ú. Hlubočany – protierozní opatření Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
K.ú. Bosonohy Cesta P 01 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K.ú. Senetářov P 1 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
K. ú. Senetářov PV 23  Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
K. ú. Vyškov cesta P 01, IP 25-27 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
Krásensko – polní cesty P 01, P 02, Pv 14 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
K. ú. Topolany – polní cesta P02 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
Cyklostezky v mikroregionu Mohyla míru Sdružení obcí mikroregionu Mohyla míru
K. ú. Tlumačov – protierozní opatření Mze ČR, odbor ZA a PÚ Zlín
K. ú. Bosonohy polní cesta Pv 04 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K. ú. Moravské Knínice – krajinné úpravy Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – venkov
K. ú. Němčice - polní cesty Pv1, Pv 2, Pv 14 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Blansko
Cyklostezky mikroregion Rokytnice Sdružení obcí mikroregionu Rokytnice
K. ú. Žebětín – polní cesty Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K. ú. Kučerov – polní cesty Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov

 

 

 

 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz