AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Základní údaje

Obchodní jméno:                       AGERIS s.r.o.
Sídlo společnosti:                     Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský obchodní soud v Brně,
                                                      oddíl C, vložka 35034

Jednatelé společnosti:              RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký

IČO:                                               255 76 992
DIČ:                                               CZ25576992
Bankovní spojení:                       ČSOB a.s. Brno
Číslo účtu:                                    382293143/0300
Číslo telefonu:                           + 420 545241842
Číslo faxu:                                   +420 545241843

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz