AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Společnost

Firma AGERIS s.r.o., založená v roce 1999, je aktivní dynamickou společností zabývající se projekčními, průzkumnými, analytickými, koncepčními a poradenskými činnostmi v krajině. Vzhledem k širokému spektru nabízených služeb sdružuje společnost tým specialistů v oborech geografie, lesnictví, zemědělství, pozemkové úpravy, vodní hospodářství, doprava, geodézie a kartografie, externě dále spolupracuje se specialisty z oborů botaniky, zoologie, geologie, projektování dopravních staveb a znalectví ( soudního inženýrství). Společnost má dlouholeté zkušenosti s využíváním technologií GIS, a to jak v oblastech přípravy, zpracování a aktualizace prostorově orientovaných digitálních dat, tak v oblastech využívání těchto dat (prostorové analýzy, navrhování a využívání informačních systémů) a následné distribuce.

Společnost disponuje kvalitním softwarovým a hardwarovým vybavením, nejcennější je však duševní majetek firmy v podobě sehraného týmu vzdělaných, odborně zkušených, aktivních a komunikativních lidí.

 

Obchodní jméno:            ...
      Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů   ...
Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz