AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Geodetická činnost

Geodetické oddělení společnosti AGERIS s.r.o. zajišťuje geodetické práce, zahrnující tvorbu projekčních mapových a majetkoprávních podkladů, dokumentací skutečného provedení staveb, geometrických plánů a moderních digitálních map. Svým zákazníkům navíc poskytujeme kvalitní poradenství v oborech katastru nemovitostí a inženýrské geodezie.

Výběr nabízených služeb:

 • Geodetické práce pro pozemkové úpravy
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Vyhotovování geometrických plánů
 • Geodetické práce v bodových polích
 • Příprava a údržba dat pro mapové informační technologie
 • Vyhotovování mapových podkladů pro projektové práce
 • Vyhotovování příčných i podélných řezů  
 • Geodetické práce během výstavby
 • Vytyčování staveb
 • Zaměřování skutečného provedení staveb
 • Vyhotovování stavební dokumentace stávajících objektů
 • Vektorizace map a jiných grafických podkladů
 • Skenování grafických předloh do formátu A0

 


Kontaktní osoba: Ing. Michal Večeře, tel. 545 558 821, mobil 736 607 855

 

 

Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz