AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Krajinné inženýrství

Protože naše společnost sdružuje tým specialistů v oboru geografie, lesnictví, zemědělství, pozemkových úprav, vodního hospodářství, dopravy, geodézie a kartografie, botaniky, zoologie a geologie, můžeme nabídnout velmi komplexní řešení vodohospodářské, dopravní a ekologické problematiky v krajinném prostředí. Námi nabízená řešení, jejichž výsledkem je projektová příprava stavby, mají snahu dávat do souladu technické či estetické aspekty díla se všemi dalšími potřebami kulturní krajiny.Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 558 820, mobil: 604 201 753
                            


 

 

 

 

 

V rámci oboru vodního hospodářství krajiny nabízíme zpraco...
AGERIS s.r.o. projekčně zajišťuje především stavby účelových komu...
AGERIS s.r.o. nabízí návrhy zakládání, rozš&ia...
- Lesní cesty- Úpravy vodních toků a ochrana přírody- Protipovodňov&aacu...
Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz