AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

GIS

Technologie geografických informačních systémů – GIS - patří ke stále četněji využívaným nástrojům v oblastech prostorově orientovaných dat. Naše společnost využívá nástrojů GIS již řadu let a to jak v činnostech projekčních s následnou tvorbou mapových výstupů, tak při  nejrůznější prostorových geografických analýzách. Platformu GIS často nasazujeme při tvorbě územně orientovaných informačních systémů určených zejména uživatelům v oblasti ochrany a tvorby krajiny a územně plánovacích podkladů a dokumentací. Při činnostech s prostorově orientovanými geografickými daty využíváme především:  

  • ArcGIS 9.x – ArcEdit, ArcView
  • Topol xT 7.0
  • Microstation V8
  • AutoCAD Civil

Spolupráce na VaV/640/5/02 „Metodický postup získán&ia...
Řada dokumentací ÚSES (územních systémů ekologické s...
Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz