AGERIS s.r.o. - Pozemkové úpravy, krajinná ekologie, pasportizace, geodetické práce a krajinné inženýrství

AGERIS s.r.o.

Příroda a krajina

Snažíme se pro jejich lepší stav něco udělat! A vy..?

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje z&aacu...
Biologické hodnocení vychází z požadavků § 67 zákona č. 114/...
Naše společnost spolupracuje s řadou zpracovatelů dokumentací či posudků o posuzov&aac...
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 12 o krajinném r&a...
Požadavky na inventarizaci veřejné zeleně v obcích i krajinné zeleně ...
Plány péče o zvláště chráněná území (ZCH&Uac...
Rekultivace v tomto užším smyslu je soubor takových biotechnických opatř...
Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstv&iacu...
Aktuality
Přihlášení pro partnery
Jméno:

Heslo:

Ageris PC Shop
27.05.2018AGERIS s.r.o. , Jeřábkova 5, 602 00 Brno , Tel./fax: 545 241 842 , e-mail: ageris@ageris.cz