Pasporty místních komunikací

Povinnost evidence místních komunikací, jejíž základní podobou je PASPORT, ukládá obcím a městům zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v § 9.

Co je to pasport místních komunikací:

Pasport místních komunikací je základní formou jejich evidence. Minimálním rozsahem pasportu je dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. výčet délky místních komunikací I. až III. třídy, počet a celková délka mostů na nich a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. Pasport místních komunikací je vhodné doplnit o pasport svislého dopravního značení.

Obsah pasportu místních komunikací:

• Textová část 
– souhrnný popis místních komunikací – všeobecné charakteristiky jednotlivých objektů pasportu
• Tabulková část
– detailní popis místních komunikací (délka, šířka, povrch, stav… ) – parcelní evidence místních komunikací a jejich příslušenství – detailní popis objektů na místních komunikací (mosty, propustky… )
• Grafická část
– přehledná mapa – podrobná velkoformátová mapa
• Fotodokumentace
– kompletní fotodokumentace aktuálního stavu místních komunikací
• Digitální výstup
– digitální podoba tištěné verze na CD/DVD (PDF, xlsx, JPG) – získaná data s jejich atributy ve vektorové podobě (Esri Shapefile)
ZDARMA, v případě zájmu, připravíme webovou prezentaci pasportu, kterou můžete v podobě mapového prohlížeče sdílet na Vašich webových stránkách.

Ukázka možné webové prezentace pasportu:

Zobrazit větší mapu Vizualizace digitální podoby pasportu je vytvořena prostřednictvím webového mapového prohlížeče společnosti Esri. Námi dodaná vektorová data můžete do této, či podobné webové aplikace nahrát sami, nebo tak na Vaše přání bezplatně učiníme my. Kontaktní osoba: Ing. Michal Večeře, tel. 545 240 920, mobil 736 607 855
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie