Pasport svislého dopravního značení

Nadstavbou pasportu místních komunikací bývá zpravidla i pasport svislého dopravního značení, který poté může sloužit například jako právní podklad při řešení dopravních nehod nebo jako podklad při případném návrhu změny dopravního značení.

Obsah pasportu svislého dopravního značení:

U jednotlivých objektů svislého dopravního značení je v pasportu popisován typ nosiče (vlastní, sloup… ), stav značení, souřadnicové umístění a jejich podrobný popis v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. V terénu zjištěné informace jsou následně prezentovány v tištěné podobě (textová, tabulková a grafická část) a digitální podobě na CD/DVD (digitální podoba tištěné verze, fotodokumentace, vektorová prostorová data).
ZDARMA v případě zájmu připravíme webovou prezentaci pasportu, kterou můžete v podobě mapového prohlížeče sdílet na Vašich webových stránkách.

Ukázka možné webové prezentace pasportu:

Vizualizace digitální podoby pasportu je vytvořena prostřednictvím webového mapového prohlížeče společnosti Esri. Námi dodaná vektorová data můžete do této, či podobné webové aplikace nahrát sami, nebo tak na Vaše přání bezplatně učiníme my. Kontaktní osoba: Ing. Michal Večeře, tel. 545 240 920, mobil 736 607 855
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie