Vodní stavby – vybrané akce

Název a místo akce Rok Investor
Suchohrdly – revitalizační nádrž 2002 OÚ Suchohrdly
Revitalizační nádrž Valeč 2002 OÚ Valeč
Suchá retenční nádrž Topolany 2002 OkÚ PÚ Vyškov
Lokální biocentrum Jezuitský mlýn 2002 Magistrát města Jihlavy
Přibyslav – realizace biocentra, zprůtočnění náhonu 2003 MÚ Přibyslav
Želetavka, Bačkovice – Želetava oprava toku 2003 Povodí Moravy
Generel regionálních a nadregionálních ÚSES na území Jihomoravského kraje 2003 Jihomoravský kraj
Suchá retenční nádrž Polička 2004 Město Polička
Revitalizace Hostěnického potoka 2004 Obec Hostěnice
HB Besének III v Brumově 2004 Lesy ČR, ST – OPD Brno
HB Chlébský potok 2005 Lesy ČR, ST – OPD Brno
PEO Tlumačov 2006 Mze ČR, ZA a PÚ Zlín
Hlubočany – protipovodňová opatření 2006 Mze ČR, ZA a PÚ Vyškov
Bobrava, km 24,254 – 25,700; Tetčice, oprava toku 2006 Povodí Moravy
Rovečné – Tresný potok 2006 Lesy ČR, ST – OPD Brno
Hlučela a Repešský potok – úpravy na vodním toku 2007 Vojenské lesy Plumlov
Protierozní opatření – krajinné úpravy a zpevněná polní cesta C1 v trati Nádavky v k. ú. Moravské Knínice 2008 MZe ČR – Pozemkový úřad Brno – venkov
Suchá retenční nádrž na Němčickém potoce v k. ú. Němčice 2009 MZe ČR, ZA a PÚ v Blansku
Oprava malé vodní nádrže v k. ú. Rudimov 2010 Obec Rudimov
Suchá retenční nádrž v k. ú. Senetářov 2011 MZe ČR, ZA a PÚ v Blansku
Holomňa, Drslavice, km 0,550 – 1,350, PŠ 2010 2011 Lesy ČR, ST – OPM Vsetín
LB přítok Rackové – dodatek č. 1 2011 Lesy ČR, ST – OPM Vsetín
Oprava Lubě v Drásově, km 5,060 – 5,300 2012 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Retenční nádrže Hájenky – pasport 2012 Lesy ČR, ST – OPM Vsetín
Hornohuťský potok I. 2012 Lesy ČR, ST – OPD Brno
Hornohuťský potok II. 2012 Lesy ČR, ST – OPD Brno
Rožínka v km 0,000 – 0,250 2013 Lesy ČR, ST – OPD Brno
Interakční prvek IP18 v k. ú. Vážany u Vyškova 2013 SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Vyškov
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,000 – 3,030 2013 Lesy ČR, ST – OPM Vsetín
Hodonínka v km 0,000 – 1,993 – příčné objekty 2013 Lesy ČR, ST – OPD Brno
Obec Sivice – zkapacitnění a přeložka svodného příkopu v lokalitě Rejdy 2014 Obec Sivice

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 558 820, mobil: 604 201 753
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie