Rekultivace – zpracované dokumentace

 • Projekt konečného využití ložiska štěrkopísků Hulín, 1996
 • Projekt biologické rekultivace zemníku Oldřichov, 1995
 • Plán rekultivace zemníku Krčmaň – stavba 3509, 1996
 • Projekt biologické rekultivace dobývacího prostoru Ledčice, 1997
 • Plán rekultivace půdy odňaté ze ZPF pro nezemědělské účely (dočasné výsypky), 1998
 • Rekultivace části lomu Černotín, 1999
 • Projekt biologické rekultivace skládky Široký Důl, 1999
 • Projekt rekultivace skládky Lesná, 2001
 • Plán biologické rekultivace závěrečného svahu pískovny Sobotovice, 2002
 • Plán biologické rekultivace skládky inertního odpadu Karlov, obec Dolní Kounice, 2004
 • Skládka Moravské Bránice – projekt biologické rekultivace, 2006

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 558 820, mobil: 604 201 753
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie