Poradenství – významnější projekty

 • Možnosti rozvoje okresu Brno venkov z pohledu dotačního fondu SAPARD (hlavní řešitelé Ing. Kolářová, RNDr. Kocián, zpracováno pro referát regionálního rozvoje OkÚ Brno-venkov v roce 1999)
 • Analýza a rozvojová koncepce mikroregionu Olešnicko (celkem 9 obcí, 4 166 ha, 2 758 obyvatel, hlavní řešitelé Ing. arch. Košťálová, Ing. Kolářová, RNDr. Glos, zpracováno pro město Olešnici v roce 2000)
 • Studie rozvoje mikroregionu Porta (celkem 7 obcí, 4 270 ha 4 057 obyvatel, hlavní řešitel Ing. Kolářová, objednatel obec Předklášteří v roce 1999)
 • Rozvojová koncepce mikroregionu Kloboucko (celkem 12 obcí, 12 720 obyvatel, 12 700 ha, hlavní řešitelé Ing. Kolářová, Ing. arch. Hurníková, RNDr. Glos, zpracováno pro město Klobouky u Brna v roce 2000)
 • Analýza problémů Mokersko – podolského mikroregionu z pohledu využití strukturálního fondu SAPARD (celkem 6 obcí, výměra 4 900 ha, hlavní řešitelé Ing. Kolářová, Ing. arch. Hurníková, RNDr. Kocián, objednatel obec Mokrá–Horákov v roce 1999)
 • Rozvojová koncepce mikroregionu Ponávka (3 obce, 2170 ha, 2443 obyvatel, hlavní řešitel Ing. Kolářová, prof. RNDr. Hřebíček, objednatel za mikroregion obec Vranov u Brna v roce 2000)
 • Studie strategického rozvoje mikroregionu Rokytnice (8 obcí, 6 616 ha, 8353 obyvatel, hlavní řešitel Ing. Kolářová, RNDr. Kocián, objednatel za mikroregion obec Tvarožná v roce 2001)
 • Studie strategického rozvoje mikroregionu Mohyla míru (4 obce, 3 109 obyvatel, 1758 ha, hlavní řešitel Ing. Kolářová, RNDr. Kocián, objednatel za mikroregion obec Jiříkovice v roce 2001)
 • Rozvojová studie mikroregiomu Olešnicko (9 obcí – 11 místních částí, 2 948 obyvatel, 4 539 ha, hlavní řešitel Ing. Kolářová, Ing. arch. Košťálová, RNDr. Glos, Ing. Jelínek, objednatel za mikroregion město Olešnice v roce 2002)
 • Studie strategického rozvoje mikroregionu Melicko (5 obcí, 2 847 obyvatel 2 952 ha, hlavní řešitelé Ing. Kolářová, RNDr. Glos, objednatel za mikroregion obec Pustiměř v roce 2002)
 • Projekt značení cyklotras v mikroregionu Rokytnice (Ing. Košťál, RNDr. Kocián, 2000, zpracováno jako podklad pro POV, dotační titul 7, realizováno v roce 2001)
 • Projekt značení cyklotras mikroregionu Mohyla míru (Ing. Košťál, Ing. Kolářová 2002, zpracováno jako podklad pro POV, dotační titul 7)
 • Studie cyklotras mikroregionu Melicko (Ing. Košťál, Ing. Kolářová 2002, zpracováno jako podklad pro POV, dotační titul 7) Tvarožná – plán péče o krajinu – zeleň, památky, vlastivěda (Ing. Kolářová, RNDr. Jiří Kocián, Ing. Jelínek, Svatava Poláková, zpracováno jako koncepční materiál pro obnovu vesnice Tvarožná v roce 2002)
 • Analýza problémů hostěnického katastru z pohledu krajinné estetiky a ekologie, návrh opatření (Ing. Kolářová, RNDr. Jiří Kocián, zpracováno jako koncepční materiál pro obnovu vesnice Hostěnice v roce 2000)
 • Obnova a výsadby zeleně v mikroregionu Olešnice (Ing. Jelínek, Ing. Kolářová, zpracováno jako podklad pro dotaci z programu SAPARD v roce 2001)
 • Lesopark Skalka v Olešnici – návrh rekonstrukce a dosadeb (Ing. Kolářová, Ing. Jelínek, zpracováno jako podklad pro žádost o dotaci z Programu péče o krajinu v roce 2000, realizováno v roce 2001)

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie