Krajinný ráz – zpracované dokumentace

 • Hodnocení vlivu stavby logistického centra v areálu CTP v Humpolci na krajinný ráz (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro Enving s.r.o., červen 2000)
 • Hodnocení vlivu stavby logistického centra u Divišova na krajinný ráz (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro FULL s.r.o., září 2000, prosinec 2001)
 • Hodnocení vlivu zemníku Orlovice na krajinný ráz (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro Ing. Alexandr Mertl – Ekologické inženýrství, říjen 2000)
 • Posouzení vlivu umístění zemědělských objektů v k.ú. Slatina na krajinný ráz (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro Okresní úřad Znojmo – referát životního prostředí, listopad 2000)
 • Posudek na zasažení krajinného rázu v důsledku možného zřízení chatové kolonie v k.ú. Dvorce (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro Okresní úřad Jihlava – referát životního prostředí, listopad 2000)
 • Posouzení záměru umístění základnové stanice sítě mobilních telefonů v k.ú. Lukov na krajinný ráz (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro Okresní úřad Znojmo – referát životního prostředí, březen 2001)
 • Posouzení záměru umístění základnové stanice sítě mobilních telefonů na krajinný ráz v části okresu Znojmo (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro EXCON s.r.o., duben 2001)
 • Posudek na zasažení krajinného rázu v důsledku nově zamýšlené výstavby chatových objektů v prostoru dětského tábora v k.ú. Větrný Jeníkov (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro Janeček – Vetchý a spol. – Oceňovací, realitní a geodetická kancelář, červen 2001)
 • Hodnocení zasažení krajinného rázu zamýšlenou výstavbou rychlostní komunikace R43 – podklad pro dokumentaci EIA, (hlavní řešitelé RNDr. Glos, RNDr. Kocián, zpracováno pro Ing. Alexandr Mertl – Ekologické inženýrství, listopad 2001)
 • Posouzení záměru umístění základnové stanice sítě mobilních telefonů na krajinný ráz v lokalitě Drahanovice (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro ABB s.r.o., srpen 2002)
 • Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz s ohledem na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku území okolí zamýšlené výstavby areálu Shoping World Rohlenka (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro obec Jiříkovice, duben 2002)
 • Posouzení záměru umístění základnové stanice sítě mobilních telefonů na krajinný ráz na území obce Střeň v CHKO Litovelské Pomoraví (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Horák, zpracováno pro EXCON s.r.o., duben 2002)
 • Posouzení umístění stavby BSC-SDH stanice sítě mobilních telefonů v lokalitě Luká – Hvozd na krajinný ráz (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro EXCON s.r.o., duben 2002)
 • Vyhodnocení vlivu stavby větrné elektrárny v k.ú. Drahany na krajinný ráz (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro Ing. Jiří Novák, CSc., červenec 2003)
 • Vyhodnocení vlivu stavby větrných elektráren v k.ú. Břežany na krajinný (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., září 2003)
 • Vyhodnocení vlivu stavby větrné elektrárny v k. ú. Bantice na krajinný ráz (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Mgr. Šťastná, zpracováno pro AQUAPROJEKT CZ, s.r.o., září 2004)
 • Prodejní stánek vín v k. ú. Havraníky. Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz s ohledem na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku území (hlavní řešitelka Ing. Kolářová, zpracováno pro Znovín a.s., listopad 2004)
 • Posouzení vhodnosti zalesnění pozemku p.č. 165/1 v k. ú. Václavov u Zábřeha pro potřeby vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody se zvýšeným důrazem na ovlivnění krajinného rázu (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro MěÚ Zábřeh na Moravě, listopad 2004)
 • Pomník bitvy tří císařů. Pohledová studie navrhovaného pomníku u obce Práce (hlavní řešitel Ing. Kovář, zpracováno pro Obec Práce, červen 2005)
 • Vyhodnocení vybraných změn č. 2 územního plánu města Třeště na krajinný ráz (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro Urbanistické středisko s.r.o. Jihlava, červenec 2005)
 • Vyhodnocení vlivu výstavby souboru rodinných a řadových domů v Brně Obřanech – Soběšská na krajinný ráz (hlavní řešitel RNDr. Glos, Ing. Kovář, zpracováno pro Atelier OMEGA, červenec 2005)
 • Posouzení záměru umístění základnové stanice sítě mobilních telefonů na krajinný ráz na území obce Křepice (řešitelé RNDr. Glos, Ing. Kovář, zpracováno pro Lukromtel, s r.o., květen 2006
 • Studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz – Protihlukové stěny podél komunikace I/42 v Brně-Žabovřeskách, řešitelé RNDr. Glos, Ing. Kovář, zpracováno pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, prosinec 2006)
 • Posouzení záměru umístění větrné elektrárny na krajinný ráz v lokalitě Kojatice (řešitelé RNDr. Glos, Ing. Kovář, zpracováno pro městský úřad Moravské Budějovice, listopad 2006)
 • Studie vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz – Rozhledna se souborem budov v k. ú. Moravská – – Dlouhá (řešitelé RNDr. Glos, Ing. Kovář, zpracováno pro projekční kancelář Harald´s, listopad 2007)
 • Posouzení vlivu záměru CP Jihlava na krajinný ráz (hlavní řešitelé RNDr. Glos, Ing. Kovář, zpracováno pro Odbor životního prostředí magistrátu města Jihlavy, duben 2006)
 • Posouzení záměru umístění základnové stanice sítě mobilních telefonů na krajinný ráz na území městské části Brno-Bystrc (řešitelé RNDr. Glos, Ing. Kovář, zpracováno pro magistrát města Brna, 2007)
 • Studie posouzení vlivu záměru na krajinný ráz – pěší propojení hradu Veveří a přesun zastávky lodní dopravy s úpravou zátoky (řešitelé RNDr. Glos, Ing. Kovář, zpracováno pro AAAStudio, s r.o., květen 2007)
 • Posouzení vlivu záměru jihozápadní tangenty města Brna na krajinný ráz (řešitelé RNDr. Glos, Ing. Kovář, součást Územní studie v oblasti jihozápadně města Brna, UAD Studio, spol. s r.o.; PK Ossendorf, spol. s r.o., prosinec 2008)

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie