Krajinné inženýrství

Protože naše společnost sdružuje tým specialistů v oboru geografie, lesnictví, zemědělství, pozemkových úprav, vodního hospodářství, dopravy, geodézie a kartografie, botaniky, zoologie a geologie, můžeme nabídnout velmi komplexní řešení vodohospodářské, dopravní a ekologické problematiky v krajinném prostředí. Námi nabízená řešení, jejichž výsledkem je projektová příprava stavby, mají snahu dávat do souladu technické či estetické aspekty díla se všemi dalšími potřebami kulturní krajiny.

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 558 820, mobil: 604 201 753
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie