Krajinná zeleň

AGERIS s.r.o. nabízí návrhy zakládání, rozšíření či obnovy veškeré krajinné zeleně v rozsahu koncepcí, studií, investičních záměrů a všech následných stupňů projektové přípravy, včetně inženýrských činností až do závěrečné realizace výsadby. Samozřejmostí je pomoc při výběru dodavatele a poradenství v oblasti čerpání dotačních titulů.

Naší předností je velmi dobrá znalost problematiky vlastnických vztahů v území a úzká provázanost na ostatní související obory, především pak na vodohospodářský a ekologický.

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie