Inventarizace – zpracované dokumentace

• Inventarizace zeleně v prostoru čerpací stanice Benziny v Bzenci (1996) • Inventarizace zeleně v trase el. vedení VN 110 kV z teplárny Červený mlýn do rozvodny Medlánky (1997) • Inventarizaci dřevin v trase STL plynovodu Krokova – Lazaretní (2000) • Posouzení a ocenění dřevin v areálu Roučka Slatina a.s. (2000)

• Ocenění dřevin – Filozofická fak. MU (2001) • Inventarizace zeleně v lokalitě výstavby bytových domů Trýbova I.et. (2001) • Inventarizace zeleně v lokalitě výstavby bytových domů Trýbova II et. (2002) • Prodejna potravin Lidl Líšeň – Inventarizace dřevin a jejich ocenění dle vyhl. č. 10/1994, o zeleni v městě Brně (2003) • Motorest Speřice, inventarizace zeleně, 2007

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie