GIS – geografické informační systémy

Technologie geografických informačních systémů – GIS – patří ke stále četněji využívaným nástrojům v oblastech prostorově orientovaných dat. Naše společnost využívá nástrojů GIS již řadu let a to jak v činnostech projekčních s následnou tvorbou mapových výstupů, tak při nejrůznější prostorových geografických analýzách. Platformu GIS často nasazujeme při tvorbě územně orientovaných informačních systémů určených zejména uživatelům v oblasti ochrany a tvorby krajiny a územně plánovacích podkladů a dokumentací. Při činnostech s prostorově orientovanými geografickými daty využíváme především:
  • ArcGIS 9.x – ArcEdit, ArcView
  • AutoCAD Map
Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie