Geodetická činnost

Geodetické oddělení společnosti AGERIS s.r.o. zajišťuje geodetické práce, zahrnující tvorbu projekčních mapových a majetkoprávních podkladů, dokumentací skutečného provedení staveb, geometrických plánů a moderních digitálních map. Svým zákazníkům navíc poskytujeme kvalitní poradenství v oborech katastru nemovitostí a inženýrské geodezie.

Výběr nabízených služeb:

 • Geodetické práce pro pozemkové úpravy
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Vyhotovování geometrických plánů
 • Geodetické práce v bodových polích
 • Příprava a údržba dat pro mapové informační technologie
 • Vyhotovování mapových podkladů pro projektové práce
 • Vyhotovování příčných i podélných řezů  
 • Geodetické práce během výstavby
 • Vytyčování staveb
 • Zaměřování skutečného provedení staveb
 • Vyhotovování stavební dokumentace stávajících objektů
 • Vektorizace map a jiných grafických podkladů
 • Skenování grafických předloh do formátu A0
Kontaktní osoba: Ing. Michal Večeře, tel. 545 240 920, mobil 736 607 855
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie