EIA – spolupráce

Naše společnost spolupracuje s řadou zpracovatelů dokumentací či posudků o posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu Zák. č. 244/1992 Sb.. Zaměřujeme se zejména na části zabývající se ochranou přírody a krajiny, krajinného rázu, vyhodnocení zasažení a záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. V případě požadavků zpracovatelů dokumentace se aktivně účastníme i veřejných projednávání.

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie