Dopravní stavby – vybrané akce

Název  Rok Investor 
K.ú. Bosonohy polní cesta Pv 14. 2004 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K.ú. Bosonohy polní cesta Pv16 2004 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K.ú. Hlubočany – protierozní opatření 2004 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
K.ú. Bosonohy Cesta P 01 2004 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K.ú. Senetářov P 1 2004 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
K.ú. Senetářov PV 23 2004 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
K.ú. Vyškov cesta P 01, IP 25-27 2004 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
Krásensko – polní cesty P 01, P 02, Pv 14 2006 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
K.ú. Topolany – polní cesta P02 2006 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Vyškov
Cyklostezky v mikroregionu Mohyla míru 2006 Sdružení obcí mikroregionu Mohyla míru
K.ú. Tlumačov – protierozní opatření 2006 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Zlín
K.ú. Bosonohy polní cesta Pv 04 2007 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – město
K.ú. Moravské Knínice – krajinné úpravy 2007 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Brno – venkov
K.ú. Němčice – polní cesty Pv1, Pv 2, Pv 14 2007 Mze ČR, odbor ZA a PÚ Blansko
Cyklostezky mikroregion Rokytnice 2007 Sdružení obcí
Regionální biocentrum Cacovický ostrov – revitalizace 2008 Statutární město Brno
Relaxační stezka Kobylnice – Ponětovice 2008 Svazek obcí Mohyla míru
Polní cesty P24 a P29 v k. ú. Kučerov 2009 Mze ČR – Pozemkový úřad ve Vyškově
Polní cesty Pv 1, Pv 2 a Pv 14 v k. ú. Němčice a k. ú. Žďár u Blanska 2009 MZe ČR, ZA a PÚ v Blansku
Polní cesty v k. ú. Kelníky 2010 ČR – Mze PÚ Zlín
Polní cesty v k. ú. Lutonina 2010 ČR – Mze PÚ Zlín
Vedlejší polní cesta Pv30, k. ú. Bánov 2010 ČR – Mze PÚ Uherské Hradiště
PD – zpevnění polní cesty C3 a C9 v k. ú. Níhov, vč. Rekonstrukce brodu přes potok Halda 2011 Mze ČR, PÚ Brno – venkov
PD pro stavbu polních cest P1 a Pv5 v k. ú. Dvorska 2011 Mze ČR, PÚ Brno
Vedlejší polní cesta Pv21 v k. ú. Hlubočany 2012 Manželé Pilušovi
Cesta C24 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi 2012 MZe ČR, PÚ Havlíčkův Brod
Cesta C29 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi 2012 Obec Stříbrné Hory
Zpřístupnění zemědělských pozemků v k. ú. Veverská Bítýška, Účelová komunikace – polní cesta MVDr. Jána Kútnika 2012 MVDr. Ján Kútnika
KPÚ v k. ú. Vážany u Vyškova – PD PSZ Polní cesta P2 2013 SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Vyškov
KPÚ v k. ú. Vážany u Vyškova – PD PSZ Polní cesta P5 2013 SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Vyškov
Polní cesty Pv1 a Pv3 v k. ú. Kelníky 2014 SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Zlín
Stavební úprava „Rekonstrukce účelové cesty v Nedašově“ 2014 Obec Nedašov
  Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 558 820, mobil: 604 201 753  
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie