Biologické hodnocení – přehled

K nejvýznamnějším biologickým hodnocením zpracovaným naší společností patří:
 • Biologické hodnocení zpevněné komunikace k polní trati Achtelky v k.ú. Bosonohy (hlavní řešitel Ing. Jelínek, zpracováno pro A plus s.r.o., duben 1998)
 • Podklady pro biologické hodnocení vlivu vodohospodářských opatření na Bečvě v prostoru Skalička – Milotice (hlavní řešitelé Ing. Kolářová, RNDr. Glos, zpracováno pro Aquatis a.s., září 1999)
 • Biologické hodnocení dálnice D11, stavby 1105 Chýšť – Hradec Králové, úsek 68,00 – 78,00 km (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, prosinec 1998)
 • Botanický, zoologický a hydrobiologický průzkum na lokalitě Jezero Netopýrky (1998)
 • Biologické hodnocení dálnice D11, stavby 1105 Chýšť – Hradec Králové, úsek 77,50 – 91,70 km (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, listopad 1999)
 • Biologické hodnocení k umístění zemníku v k.ú. Osek nad Bečvou (okres Přerov, 1995)
 • Biologické hodnocení dálnice D 3, stavby 0308 v úseku Soběslav – Bošilec, km 95.24 až 109.61. (hlavní řešitel RNDr. Glos, zpracováno pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, prosinec 2001)
 • MÚK VMO – Hlinky, Botanický a zoologický průzkum lokality (2001)
 • Hodnocení vlivu těžby v Malém lomu na biotu (2002)
 • Biologické hodnocení lomu Jezírko – k.ú. Dobříš (2002)
 • Výstavba sítě digitální televize – Brno – Hobrtenky (2005)
 • Úprava levého břehu Svratky –Avion Shopping park (2006)
 • Pěší propojení hradu Veveří – přesun zastávky lodní dopravy – úprava zátoky (2006)
 • Posouzení vlivu vypouštění odpadních vod firmou Lacrum Velké Meziříčí do řeky Balinky (2006)
 • Biologické hodnocení záměru Bečva, Teplice – suchá nádrž (2007)
 • Hodnocení záměru „CTPark Šlapanice“ (2007)
 • Zhodnocení lokality a možnosti realizace záměru výstavby v Žebětíně (2008)

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie