SPPFL – vybrané akce

Název a místo akce Zadavatel  
Suchohrdly – revitalizační nádrž OÚ Suchohrdly
Revitalizační nádrž Valeč OÚ Valeč
Suchá retenční nádrž Topolany OkÚ PÚ Vyškov
Lokální biocentrum Jezuitský mlýn Magistrát města Jihlavy
Přibyslav – realizace biocentra, zprůtočnění náhonu MÚ Přibyslav
Želetavka, Bačkovice – Želetava oprava toku Povodí Moravy
Generel regionálních a nadregionálních ÚSES na území JM kraje Jihomoravský kraj
Suchá retenční nádrž Polička Město Polička
Revitalizace Hostěnického potoka Obec Hostěnice
HB Besének III v Brumově Lesy ČR
HB Chlébský potok Lesy ČR
PEO Tlumačov Mze ČR, ZA a PÚ Zlín
Hlubočany – protipovodňová opatření Mze ČR, ZA a PÚ Vyškov
Bobrava, km 24,254 – 25,700; Tetčice, oprava toku Povodí Moravy
Rovečné – Tresný potok Lesy ČR
Hloučela a Repešský potok – úpravy na vodním toku Vojenské lesy Plumlov
Protierozní opatření – krajinné úpravy a zpevněná polní cesta C1 v trati Nádavky v k. ú. Moravské Knínice MZe ČR – PÚ Brno – venkov
K. ú. Němčice – suchá retenční nádrž na Němčickém potoce MZe ČR – PÚ Blansko
Biocentrum Chrlice MZe ČR – PÚ Brno – město

Kontaktní osoba: RNDr Josef Glos, tel. 545 558 819, mobil 603 824 831
Pozemkové úpravy, krajinná ekologie